• Residenset i Vänersborg

    I Residenset i Vänersborg har jag min arbetsplats. Där har Moderaterna i regionen sitt kansli och där har Regionstyrelsen sammanträden.

    ressidens
  • Välkommen till Dan Åbergs hemsida

    Välkommen till min hemsida. Jag heter Dan Åberg och kandiderar för moderaterna till kommunfullmäktige i Vänersborg. Efter 24 år i Skara har jag nu återvänt till min hemstad.  I Skara kommun har jag bland annat varit gruppledare för moderaterna, vice ordförande i fullmäktige och ledamot av kommunstyrelsen. Jag jobbar även som politisk sekreterare och kanslichef för den moderata gruppen i Västra Götalandsregionen.

    Dan nära_2396

Nyheter

Valsedel Vänersborg

De första på moderaternas valsedel för kommunvalet i Vänersborg

Valsedel

Arbetslinjen gäller

dan arbetslinjen

 

Att jobba kan vara både kul och viktigt. För egen del tycker jag det är skoj att på fritiden snickra på sommarstugan.

Viktigare är däremot att Sverige har en politik som gynnar arbete. Med fler arbetade timmar får vi mer i skatteintäkter till Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionen.

Jobbskatteavdraget har inneburit att många som jobbar fått en extra månadslön varje år. Samtidigt har skatteintäkterna ökat då 250 000 fler personer kommit i arbete. I regionen har vi idag 6000 miljoner mer i skatteintäkter jämfört hur det var före alliansregeringen tillträdde 2006.

Bo nära sjön

 

Vänersborg har unika möjligheter till boende. Det gäller att också ta vara på denna möjlighet.  Moderaterna har fört fram idéer om sjönära boende som är mycket spännande.

Det måste också bli lättare att få bygglov i närheten av Vänern och andra sjöar i kommunen. Vi har många mil strand och då får inte byråkrati och förbud ta över möjligheten att bygga.bo nära sjön

Träff med arbetsmarknadsministern

e_svantesson_vborg_2014Alla behövs i byggandet av framtidens Vänersborg, och Sveriges ministrar vill vara delaktiga! Först ut i år var Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson som besökte Stena Technoworld i Vänersborg. Samarbetet med kommunens arbetsmarknadsavdelning, som slussar ut ungdomar i praktik som leder till jobb, fick beröm av platschefen Ulrika Edh-Spranger. Efter besöket fick jag möjlighet att prata med Arbetsmarknadsministern vid en lunch tillsammans med moderater från Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet.

Nya skolförslag borde utredas

I en insändare från Håkan Movitz efterfrågas uttalanden om de olika förslagen till ny skola.

Movitz har helt riktigt uppfattat att S, MP, V och FP står bakom förslaget om att bygga en ny skola samt ett stadshus till en kostnad av minst 400 miljoner kronor.

Kom ihåg att samtliga allianspartier inför valet 2010 hade ett klart förslag där vi förespråkade två mindre högstadieskolor. De totala kostnaderna för en renovering av Djäkneskolan och en ny mindre Teglaskola var inte i närheten av de investeringskostnader som nu blivit aktuella.

Efter valet fick sossarna med sig en majoritet i fullmäktige då Sverigedemokraterna rösta med de rödgröna för att stänga Djäkneskolan och bygga en stor Teglaskola. Det är resultatet av detta vi nu ser till en kostnad av minst 400 miljoner. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har därför kämpat för att minska dessa kostnader.
Vi har tyvärr blivit överkörda av den nya majoriteten i kommunstyrelsen som vägrat oss att få till en översyn av de höga kostnaderna.

Som Movitz påtalar har en ny intressant utredning kommit fram som visar på nya lösningar för skolfrågan i Skara. Det hade givitvis varit utmärkt att ta in dessa idéer och förslag om vi hade fått gehör för vårt krav om en översyn av skolinvesteringarna. Nu blev som sagt detta förslag från M, C och KD nedröstat i kommunstyrelsen samtidigt som majoriteten gav sitt startbesked till investeringen på minst 400 miljoner kronor.

Redan i valet 2010 kunde väljarna ta ställning mellan olika förslag till skolornas framtid.
När vi nu ser konsekvenserna av S-förslaget samtidigt som FP frångått sitt vallöfte ligger det mycket i Movitz uppfattning att frågan borde avgöras i valet 2014.

Dan Åberg
gruppledare för Moderaterna

Gunilla Druve Jansson
gruppledare för Centerpartiet

Leif Brohede
gruppledare för Kristdemokraterna

 

 

Svar till FP

Det är upp till FP att avgöra om de vill representera alliansen

Folkpartisterna K-G Bynke och Anita Afzelius-Alm ondgör sig i sin insändare över de som ifrågasätter om FP kommer att sitta kvar på de uppdrag som alliansen fördelat efter överenskommelsen 2010.

Bynke och Afzelius-Alm har rätt när de skriver att alla partier inom alliansen behövs för att nå majoritet och undvika ett socialistiskt styre av Skara kommun.
När vi skrev under vår överenskommelse för perioden fram till 2014 innehöll den dels en fördelning av uppdrag men även en arbetsordning för samarbetet. Redan före valet presenterade vi en avsiktsförklaring om samverkan och en politisk inriktning för mandatperioden. Den innehöll bland annat löftet om att ha kvar två högstadieskolor.
De som röstat på FP litade förmodligen på att samtliga allianspartier skulle leva upp till det vi lovade. (Läs mer…)

Bygg ut E 20

motorvägSka vi göra något åt dödens väg – E 20 genom bl.a Skara.

Det var detta som ärendet i grunden handlade om när kommunfullmäktige beslutade om att ställa sig positiva till en medfinansiering av utbyggnaden av E 20 till 2+2 väg.

Ska vi under en sjuårsperiod medverka till att 25 människors liv räddas och 105 personer undviker svåra skador. Ska vi medverka till bättre framkomlighet på E 20 och bättre förutsättningar för våra företags transporter. (Läs mer…)

Bakgrund till skolfrågan

Det finns ett starkt behov av upprustning av skollokaler för våra 7-9 skolor. Förslag om investeringar för högstadieskolor har ingått i budget under många år.  I budget för 2010 gav Kommunfullmäktige barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att under 2010-2011 påbörja planering och projektering av två moderna högstadieskolor med inriktning på Djäkneskolan och Källeskolan och därmed också planera en ny F-6 skola. Investeringsbudgeten innehöll sammanlagt 117 mkr för om- och tillbyggnader av skollokaler. (Mot detta beslut fanns ett alternativt yrkande från Socialdemokraterna om en ny högstadieskola för alla elever i årskurs 7-9 till en investeringskostnad på 170 mkr.)

I valrörelsen 2010 sökte alliansen i Skara (M, C, FP, KD) stöd för ett gemensamt program där högstadieskolornas ombyggnad var en del.  Det gemensamma valmanifestet innehöll följande ställningstagande;

”Skapa framtidens skola bestående av två enheter, Tegla- och Djäkneskolan, var och en med sin profil, för att få mindre enheter som kan ge en bättre trivsel och gemenskap.”  (Läs mer…)

Dyra investeringar får stora konsekvenser

mynt1Skara kommun står nu inför ett gigantiskt dyrt beslut när en ny skola och stadshus ska byggas enligt det förslag som socialdemokraterna, vänstern, miljöpartiet och folkpartiet ställt sig bakom.  Närmare 400 miljoner kronor beräknas dessa investeringar kosta kommunen. Det innebär att vi lägger en skuld på varje invånare i Skara med ca 22 000 kr.  (För en familj med två vuxna och två barn blir det därmed 88 000 kr.)
Orsaken till de stora investeringarna är ju att S, V och MP tillsammans med Sverigedemokraterna i juni 2011 fick majoritet för sitt förslag om att endast en högstadieskola skulle få finnas i Skara.
Allianspartierna gick till val på att ha kvar två högstadieskolor som kunde ge bättre trivsel och gemenskap samt ge elever, föräldrar och lärare möjlighet till valfrihet. Kostnader för ett mindre nybygge och en renovering av Djäkneskolan kunde vi också klara till en måttlig kostnad. (Läs mer…)

Ungdomar behöver jobb i Skara

Fler unga i jobb i Skara. Det var rubriken på en insändare från tre (S)-politiker. Detta stämmer i den meningen att Skara har lägst ungdomsarbetslöshet i Skaraborg om man läser arbetsförmedlingens senaste statistik. De tre socialdemokraterna antyder något annat och beskyller alliansen i Skara för arbetslösheten. Trots att ungdomsarbetslösheten i Skara är förhållandevis låg är vi allianspartier inte nöjda med detta utan vill ha fler personer i arbete.

Arbetslösheten bland unga är en viktig framtidsfråga. I Gullspång, Åmål och Trollhättan är ungdomsarbetslösheten dubbelt så hög som i Skara. Detta skyller vi inte på de styrande socialdemokraterna i dessa kommuner.  Alla kommuner arbetar tillsammans med arbetsförmedlingen och företagen på orten för att nå full sysselsättning för både unga som äldre.

I alliansens budgetförslag i Skara framhåller vi att arbetet med att förbättra näringslivsklimatet ska fortsätta så vi får fler företag till vår kommun. Vi ska också stödja utvecklingsplanerna i våra befintliga företag. Vidare vill vi att kommunen tillsammans med berörda myndigheter skapar bättre förutsättningar för att matcha arbetssökande mot den lokala arbetsmarknaden.

Sverige och många företag i Skara är beroende av exportmarknaden. Den internationella ekonomiska krisen innebär därför problem för våra företag. Det påverkar givetvis sysselsättningen. Regeringen har nu föreslagit ett flertal åtgärder som underlättar för företagen och som minskar kostnaderna på arbete.

Stora skattehöjningar på riksplanet liksom i regionen och i Skara, som de rödgröna föreslår, gynnar däremot inte en sådan utveckling. Socialdemokraterna föreslår dessutom en fördubbling av arbetsgivaravgiften på unga. Detta skulle slå hårt mot möjligheten för unga att få jobb.

 

Dan Åberg (M)
Gunilla Druve-Jansson (C )
Karl-Gustav Bynke (FP)
Leif Brohede (KD)