Ansvarsfull politik behövs i Skara

Debattartikel av Alliansen i Skara

Både i Sverige och i Skara kommun behövs en ansvarsfull politik om vi ska klara framtiden och de ekonomiska utmaningarna som väntar kommande år.

Allianspartierna har på riksnivå och i Skara sedan valet 2006 drivit en politik som ger de enskilda människorna större möjligheter. Den internationella ekonomiska krisen gör nu att det krävs extra prioriteringar för att klara välfärden.
Vi allianspartier i Skara har lämnat en gemensam budget som ger resurser till våra äldre i kommunen och som ger bra utbildning och förskola, samtidigt som hushållen får möjlighet att klara sin privata ekonomi utan extra skattebördor.

 Det alternativ som socialdemokraterna presenterat innebär att Skaraborna får sämre möjligheter att klara sig på sin inkomst. Sammantaget med de förslag som (S) lägger i riksdagen får hushållen i Skara en betydande försämring av hushållsekonomin.

Alliansregeringens jobbskatteavdrag har inneburit ökade inkomster för en normalfamilj i Skara med ca 2 700 kr i månaden.

Nu vill (S) tydligen ta tillbaka dessa pengar genom ökade skatter både på nationell nivå och i Skara kommun.

 En skattehöjning med 50 öre per intjänad hundralapp innebär försämrad köpkraft för Skaraborna med ca 15 miljoner under 2010.

Socialdemokraterna skriver själva i sin budget att man beklagar att denna skattehöjning drabbar arbetslösa, pensionärer och sjukskrivna.

 Några långsiktiga förslag för 2011 och 2012 lägger inte (S) i sitt budgetalternativ. Detta vittnar om en oansvarig politik och strider dessutom mot kommunallagens krav om att kommuner ska ha en långsiktig planering i sin ekonomi.

 Trots ökade skattepålagor räcker inte pengarna långt för (S). I förhållande till alliansens budget vill man åter igen ge mindre pengar till omsorgsnämndens del för individ- och familjeomsorgen. Här vill man dra ner med 2,7 miljoner kronor.

Att ta hand om familjer och barn som har problem är inte bara självklart för oss i alliansen, det är också styrt av lagar och regler. Vi måste här ta vårt ansvar och inte medvetet anslå mindre pengar än vad som är rimligt.

 Allianspartierna har varit tydliga med att eleverna i högstadiet ska kunna välja mellan två mindre skolor inom Skara. Sossarna vidhåller sitt förslag om att slopa valfriheten för högstadieeleverna genom att lägga ut 170 miljoner på ett skolbygge vid Teglagärdet. Att detta medför stora driftkostnader har man dock glömt i sitt budgetförslag.

Nu får vi se hur ansvarsfulla (MP) och (V) är som ännu inte har redovisat sina förslag – kanske de är mer ansvarsfulla än (S)?

 Alliansens gruppledare i Skara

Dan Åberg (M)
Gunilla Druve Jansson (C)
Bengt Dahlström (FP)
Leif Brohede (KD)

kommunalråd Charlotte Nordström (M)